Robna kuca Ruma

Kako se gradila robna kuća u Rumi?

itave dve godine sa izvesnom dozom neverice iščekivana je savremena građevina, a kada je 5. marta 1971. godine robna kuća Ruma konačno otvorena, Rumljani su u svom gradu imali poslovni objekat sa 4500...