Home Moja Ruma Putovanje kroz vreme: Sport u Rumi

Putovanje kroz vreme: Sport u Rumi

0
0
111
Rumljani su od vajkada negovali sportski duh. Slobodno se može reći da je sport u Rumi igrao važnu ulogu u stvaranju urbanog naselja, a za sportske aktivnosti u Rumi ponajviše je bilo zaslužno Sokolsko društvo.

Sokolsko društvo u Rumi brojalo je više stotina članova, a neki su učestvovali na sletovima širom Evrope. Poželjno je napomenuti da su u okviru ovog društvo bile aktivne zdravstvena, pozorišna, lutkarska, te sekcija za narodno prosvećivanje. Ove sekcije imale su podružnice u Platičevu, Vognju, Buđanovcima i Hrtkovcima, a tridesetih godina prošlog veka, Sokolsko društvo prvi put dobija i zasebnu zgradu u Orlovićevoj ulici i to naspram nekadašnjeg vlastelinskog dvora.

Nemačko gimnastičko društvo osnovano je 1916. godine, a vežbe su se odvijale na placu za jahanje. Tridesetih godina prošlog veka gimnastičko društvo u Rumi dobija i gimnastičku zgradu.

Za sport u Rumi bio je važan i konjički klub. Sedište je bilo u Glavnoj ulici, a u neposrednoj blizini se nalazio i rumski bioskop Pobeda. Rumski konjički klub Fruškogorac bio je poznat širom Jugoslavije. Njegov pokrovitelj bila je vojska, a prema rečima jednog našeg sugrađanina, jahalo se na starom aerodromu.

U Rumi su uspešno radili i fudbalski i lakoatletski klub Rumski šport klub, Sport klub Železničar sa terenom na kraju Železničke ulice, zatim sportski klub Sparta u čijem okviru su postojale fudbalska, atletska sekcija i hazena, sa terenom na kraju Orlovićeve ulice, fudbalski klub Sremac, Radnički sportski klub, Tenis klub, kuglaški klub Fruška gora, Streljačka družina,sa strelištem u Jelencima. Ruma je imala i dva klizališta. Jedno se nalazilo na uglu Orlovićeve i Stevanove ulice, a drugo u Borkovačkoj dolini.

Kako navodi Đorđe Bošković u knjizi Ruma, istorijski pregled, česta su bila rasplamsavanja navijačkih strasti, a jednom prilikom i novine su izvestile o jednom u nizu nemilih događaja.

Tokom utakmice između Sparte iz Rume i Građanskog iz Mitrovice, 1931. godine, najpre je došlo do obračuna među samim igračima. Kasnije su seu kljuĉili i navijaĉi sa spremljenim štapovima. Rumljanin Lazar Pauković hteo jeda se noţem razračuna sa Mitrovčanima, ali su ga redari odveli u policiju, gde je ovaj nastavio da preti. Igrači Sparte (Đoka Jovanović, Nikola Jovanović Canko Šimulak) hteli su štapovima da napadnu Mitrovčane, dok je navijač Negovan Jovanović uzeo sekiru. Sliĉno su se ponašali i građani Spasa Tomić i drugi. Rulja je navalila kamenjem i blatom. I sam sreski pristav Boško Dekanski, koji je o ovome pisao i kritikovao nemile događaje, zadobio je udarac tom prilikom. Rumljani su polupali stakla na autobusu gostiju. Pri povratku, Mitrovčani su opet doĉekani kod Karakaševića i opet je stradao autobus. Tada je uhapšen 18 godišnji Mocika Osvald.

Kakva je atmosfera na sportskim događajima u Rumi danas?

Load More Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *